บทความที่ได้รับความนิยม

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านกันนะคะ...


      การอ่านเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต การอ่านมาก ๆเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านมีมากมายมหาศาล แต่ที่สำคัญคือว่า เรามาช่วยกันส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านได้อย่างไร  ....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น